COMISIILE  DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI INEU - 2020-2024

 • Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ:
 1. Mălan Radu Gheorghe - preşedinte;
 2. Mateiu Ioana Alina   - secretar;
 3. Opriş Cătălin Paul  - membru;
 4. Morna Traian Călin  - membru;
 5. Ciuciu Marin - membru.
 • Comisia  din domeniul administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism:
 1. Marincaş Florin Marian   - preşedinte;
 2. Perţe Călin Gheorghe  - secretar;
 3. Ciordaş Cornelia  - membru;
 4. Buciu Florin - membru;
 5. Debreczenyi Sigismund - membru. 
 • Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement:
 1. Jurge Florin - preşedinte;

 2. Mălan Ioan - secretar;

 3. Constantache Doru Cătălin - membru;

 4. Caba Florian - membru;

 5. Matei Radu Mircea - membru.


​​​​​​​sus