COMISIILE  DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI INEU - 2020-2024

 • Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț:
 1. Mălan Radu Gheorghe – președinte;
 2. Mateiu Ioana Alina   - secretar;
 3. Opriș Cătălin Paul  - membru;
 4. Morna Traian Călin  - membru;
 5. Ciuciu Marin - membru.
 • Comisia  din domeniul administrație publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului și turism:
 1. Marincaș Florin Marian   – președinte;
 2. Perțe Călin Gheorghe  - secretar;
 3. Ciordaș Cornelia  - membru;
 4. Buciu Florin - membru;
 5. Debreczenyi Sigismund - membru. 
 • Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă și protecție socială, protecția copiilor, activități sportive și de agrement:
 1. Jurge Florin – președinte;

 2. Mălan Ioan - secretar;

 3. Constantache Doru Cătălin - membru;

 4. Caba Florian - membru;

 5. Matei Radu Mircea - membru.


​​​​​​​sus