DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
53Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.53 Ineu- Judeţul BihorPrimăria Comunei Ineu - sala de şedinţe - Loc. Ineu nr. 709:00 -17.00Tel/fax: 0259/347015 bh.ineu@bec.ro ​​​​​​​
sus